Kivioqs Venner

Padborgvej 82
DK 6340 Kruså
Liggeplads: Gråsten
Tel. 0045 244 896 89
kivioqsvenner@hotmail.dk

se også www.havfruens.dk

kivioq kivioq kivioq
kivioq kivioq kivioq

klick billeder at verstørre

KIVIOQ

KIVIOQ var den berømte danske polarforsker Knud Rasmussens sidste ekspeditionsskib. KIVIOQ blev bygget i vinteren 1932/33 og søsat og navngivet den 16. juni 1933. Første hjemhavn var København. Den 22. juni sejlede KIVIOQ med søløjtnant I. V. Tegner som skipper fra København mod Grønland, o ankom til Ammanssalik den 13. juli for at deltage i den 7. Thule-ekspedition.
Med KIVIOQ foretog Knud Rasmussen en række rekognosceringsrejser langs den østgrønlandske kyst og nåede helt op til Scoresbysund. Senere medvirkede KIVIOQ ved optagelserne til filmen Palos Brudefærd. Efter Knud Rasmussens død i 1933 blev skibet købt af Geodætisk Institut og benyttet som opmålingsskib, efterfulgt af en række private ejere.
Herefter gik skibet i forfald og sank i havnen i Nuuk/Godthåb. Den daværende havnekaptajn, Knud Erik Møller, reddede skibet og bragte det til Århus.
Siden 2008 er skibet erklæret bevaringsværdig af Skibsbevaringsfonden. Fra 2011 og indtil i dag er Kivioq ejet af foreningen Kivioqs Venner, som i 2011 for første gang fik et lån af Skibsbevaringsfonden som støtte til skibets omfattende restaurering.

Skibstype
Ekspeditionsskib
Byggeår
1933
Material
eg/eg
Værft
K. Andersen Skibsværft, Frederikssund
Skroglængde
47,28 Feet – 14,41 Meter
Bredde
14,50 Feet – 4,42 Meter
Dybgang
2,20 Meter
Bruttotonnage
18,67
Motor
180 hk Detroit, oprindelig: 71 hk Tuxham 2 Cyl.
Hjemsted
Aabenraa
Liggeplads
Gråsten
Ejer
Foreningen KIVIOQS VENNER

KIVIOQ

(tysk version)
KIVIOQ diente dem berühmten dänischen Polarforscher Knud Rasmussen als Expeditionsschiff. Er ließ es 1932/33 bauen. Stapellauf und Namensgebung erfolgten am 16. Juni 1933. Erster Heimathafen war Kopenhagen. Am 22. Juni 1933 verließ das Schiff unter dem Kommando von Marineleutnant I. V. Tegner Kopenhagen in Richtung Grönland, wo es am 13. Juli in Ammanssalik einlief, um an der 7. Thule-Expedition teilzunehmen.
Mit KIVIOQ unternahm Knud Rasmussen eine Reihe von Forschungsreisen an der Ostküste Grönlands, die ihn ganz hoch nach Scoresbysund führten. Später wirkte das Schiff bei den Aufnahmen zum Film „Palo’s Hochzeitsreise“ mit. Nach dem Tod Knud Rasmussens 1933 diente KIVIOQ dem ”Geodætisk Institut“ als Vermessungsschiff. Es folgten verschiedene private Eigentümer.
Danach verfiel das Schiff und sank im Hafen von Nuuk. Es wurde vom dortigen Hafenkapitän, Knud Erik Møller, wiederhergerichtet und nach Århus gesegelt.
2008 wurde das Schiff aufgrund seiner besonderen Geschichte als bewahrenswert eingestuft und hat erstmals 2011 Fördermittel für die Restaurierung vom „Skibsbevaringsfonden” erhalten. Seit 2011 gehört das Schiff dem Verein „Kivioqs Venner“.

Schiffstyp
Expeditionsschiff
Baujahr
1933
Material
Eiche/Eiche
Werft
K. Andersens Skibsværft, Frederikssund, Dänemark
Rumpflänge
47,28 Feet – 14,41 Meter
Breite
14,5 Feet – 4,42 Meter
Tiefgang
2,20 Meter
Bruttotonnage
18,67
Motor
180 PS Detroit, ursprünglich: 71 PS Tuxham 2 Zyl.
Heimathafen
Apenrade / Dänemark
Liegeplatz
Gråsten
Eigentümer
Verein KIVIOQS VENNER

flyer PDF Download Flyer